Pionerbroen

 

Betonbro med stemmeværk over Gels Å. En indskrift på broens vestlige side oplyser, at den er bygget i 1918 af  Ersatz Pionier-Kompagnie Nr. 10. Et af de ingeniør-kompagnier, der deltog i bygningen af Sikringsstilling Nord. På broens østlige side ses en kraftig jerndrager til brug ved opstemning af åen. Ved at indsætte træplanker mellem jerndrageren og selve broen kunne man spærre for åens gennemstrømning mod vest, og på den måde oversvømme arealet øst for broen.

Der blev opført adskillige dæmninger med stemmeværker langs Gels Å. Formålet var ved oversvømmelse at skabe en passiv hindring mod en fremrykkende fjende og besværliggøre hans anlæggels af skyttegrave. Der blev også opført dæmninger andre steder foran stillingen, blandt andet ved Hoptrup og Toftlund. Omkring ti km nord for Hjartebro byggede andre ingeniør-kompagnier lignende betonbroer ved Mojbøl og Mølby, men uden stemmeværker. Det er muligt, at der er tale om en udbygning af den militære infrastruktur, men der kan også være tale om øvelsesarbejder, der er kommet lokalbefolkningen til gode.

  • Pionerbroen
    Pionerbroen