Ballum-diget

 

Diget blev opført for at beskytte Ballum Enge. Det løber fra Ballum i syd til Astrup i nord og har en længde på omtrent 10 km. Midtvejs brydes det af en sluse ved udløbet ved Brede Å. Diget blev påbegyndt i foråret 1914, men arbejdet gik omtrent i stå ved krigsudbruddet. En del af de 225 arbejdere blev indkaldt, mens størstedelen blev internerede, da de var russiske sæsonarbejdere. I krigsårene bestod arbejdsmandskabet i vidt omfang af skiftende hold af franske og russiske krigsfanger. De udførte i hovedsagen det manuelle gravearbejde, mens fire store gravemaskiner blev betjent af tyske arbejdere. Dog oplevede krigsfangerne at få en hjælpende hånd fra såvel tyske rekonvalescenter fra fronten som tyske kavalerister. Antallet af krigsfanger og civile arbejdere svingede meget, men kom aldrig over 300 mand. I vinterperioden indskrænkedes arbejdet og blev kun fortsat med gravemaskinerne. Fangerne var indkvarteret i to store, vel indrettede barakker. I den ene var et fællesrum, som en tid benyttedes som bederum af russiske krigsfanger med muslimsk tro. Sluseværket stod færdigt i 1915, mens arbejdet på diget først blev afsluttet i 1919.

  • Ballum-diget
    Ballum-diget