Torpedoforsøgsstation

 

I 1905 oprettede Tysklands førende producent af torpedoer, Berliner Maschinenbau A/S, en torpedoforsøgsstation ved Hørup Klint. Her blev torpedoerne prøveskudt og finindstillet, før de blev udstyret med sprængladning og leveret til en række lande i og uden for Europa. Ved klinten byggedes en lang træbro, hvorfra torpedoerne blev affyret mod skydeskiver i Hørup Hav og Flensborg Fjord. På land opførtes værksteder og boliger til de ansatte, hvis antal i årene før krigen lå på omkring 50 mand. Under krigen steg antallet til 340, og marinen overtog den ellers privatejede prøvestation. I 1914 forlængedes træbroen med en betonbro.

Efter krigen ophørte afprøvningen af torpedoer, og der indlogeredes en overgang husvilde i torpedostationens bygninger. Under 2. verdenskrig benyttede den tyske besættelsesmagt stedet til pejlingsforsøg, og i årene 1945-47 var der lejr for tyske flygtninge. Derefter blev der en tid demonteret ammunition ved klinten, og i den forbindelse anlagdes en række mindre betonrum, som stadig findes. Herefter henstod torpedostationen tom.

Midt i 1970erne  udstykkedes grunden til parcelhuse, og bygningerne blev efterhånden revet ned. I 1984 sprængtes de sidste rester af betonbroen, der længe havde stået uden forbindelse til land, da træbroen for længst var blevet pillet ned. Tilbage fra stationen er kun de undersøiske rester af betonbroen og en udgravet nedfartsvej til kysten.

  • Torpedoforsøgsstation
    Torpedoforsøgsstation