Toni-hallen

 

Fundamentet af den ene af basens to små haller, der hver var beregnet til et luftskib. Hallen blev påbegyndt i september 1914 og i december var byggeriet så fremskredent, at den 180 m lange, 40 m brede og 32 m høje hal kunne tages i brug som nødhavn. Den 19. februar 1915 stod den helt færdig, og fik navnet “Marine”, senere omdøbt “Toni”.

Hallen bestod af et metalskelet beklædt med træ. Den havde skydeporte i begge ender og var til bugsering af luftskibene udstyret med to parallelle skinneanlæg, der rakte 200 m ud fra hver ende. Der var et tankanlæg til brændstof, mens brinten i begyndelsen blev transporteret frem til hallen med jernbane, senere med rørledning direkte fra gasværket.

Fundamentet er basens dårligst bevarede og mindst tilgængelige. Det meste af halområdet er dækket af ufremkommelig vegetation, mens den vestlige del af fundamentet omtrent er forsvundet. De østlige monteringsblokke til porttårne er dog begge bevaret.

Toni kom til at huse basens første luftskib, der ankom den 23. marts 1915. Det var et Parsefal-luftskib, der trods en længde på 112 m ikke som zeppelin-luftskibene havde et metalskelet. Hallen fungerede frem til 1917, da var den blevet for lille til de nye store zeppelinere og blevet revet ned.

  • Toni-hallen
    Toni-hallen