Tobias-hallen

 

Fundamentet af den ene af basens to små haller, der hver var beregnet til et luftskib. Hallen blev påbegyndt i oktober 1914 og den 21. marts 1915 kunne den 180 m lange, 40 m brede og 32 m høje hal tages i brug, og fik til en begyndelse navnet “Joachim”, senere omdøbt til Tobias.

Hallen bestod af et metalskelet beklædt med træ. Den havde skydeporte i begge ender og var til bugsering af luftskibene udstyret med to parallelle skinneanlæg, der rakte 200 m ud fra hver ende. Der var et tankanlæg til brændstof, mens brinten i begyndelsen blev transporteret frem til hallen med jernbane, senere med rørledning direkte fra gasværket.

Fundamentet er basens bedst tilgængelige, selvom både skinneanlæggets betonløberender og vægfundamentet er noget tilgroet.

Tobias kom til at huse basens første zeppelin-luftskib, L7, der ankom til basen i begyndelsen af april 1915. L7 var hjemmehørende i Tønder indtil det i foråret 1916 blev skudt ned over Horns Rev af engelske krigsskibe. Da hallen blev for lille til at rumme de nye zeppelin-typer, fik basens faste observationsballon plads i den. Under det engelske angreb på basen den 19. juli 1918 blev også Tobias truffet og ballonen brændte. Efterfølgende blev hallen revet ned.

  • Tobias-hallen
    Tobias-hallen