Krigsfangegrave

 

Mindesten og 16 grave for krigsfanger fra krigsfangelejren ved Bajstrup nogle kilometer syd for Tinglev. Lejren blev oprettet  kort efter 1915 og havde plads til omkring 3.000 fanger. Krigsfangerne var en blanding af russiske, britiske, franske og belgiske soldater, som blev sat til at udføre dræningsarbejder i omegnen. Til at begynde med var både kost og logi meget dårlig. Som en følge af det og af tidligere strabadser døde i marts og april 1915 ti britiske og fem russiske fanger. De blev alle begravet på Tinglev Kirkegård, og deres grave markeret med simple trækors. I juni 1915 begravedes endnu en krigsfange, en franskmand dræbt af et lynnedslag. Mindestenen er tegnet af arkitekt Carl Brummer (1864-1953) og udhugget i en sten fra Gøttrup Mark nær Toftlund. Den bærer på engelsk, fransk, russisk og dansk indskriften: “Til Minde om Soldater døde i Leiren ved Bajstrup. De seirendes Vaabenfæller – Vore Venner”. Alle gravstenene er udført efter den britiske krigsgravskomites standard. Bag mindesmærket stod en komité nedsat af Danmarks fire største erhvervsorganisationer, og ved indvielsen den 19. september 1925 deltog en lang række af standspersoner herunder også den franske og den britiske ambassadør.

  • Krigsfangegrave
    Krigsfangegrave