Svært batteri

 

Sprængt batteri, der som det eneste af de svære batterier i sikringsstillingen var bestykket med to kanoner. Der var tale om skibsskyts i pansertårne, som var placeret på betonbriske. Ved hjælp af en skinnebane kunne der via den 250 m lange batterigrav hurtigt føres ammunition frem fra to dobbeltmagasiner på hver sin side af de to kanoner. Bag batterigraven lå en dækningsgrav med tre mandskabsrum, alle med skydeskår til nærforsvar, den midterste en kaponiere.

Kanonerne havde en kaliber på 24 cm, og stammede sammen med pansertårnene fra et udrangeret krigsskib. Der var således ikke tale, om det mest moderne skyts. Kanonerne havde dog en rækkevidde på ca. 16 km, og da batteriet lå omtrent 4 km bag forreste linje, kunne de altså dække et område på op til 12 km foran stillingen. Batteriet var et af i alt 6 svære batterier, der lå 4-10 km bag stillingen.

Batteriet er som de fleste bunkere i stillingen fuldstændigt sprængt. Efter Genforeningen viste en undersøgelse af stillingen, at en nordvendt forsvarslinje så tæt på den dansk-tyske grænse var uhensigtsmæssig. I 1922 foretoges de indledende sprængninger, og 1923-26 sprængtes størstedelen af stillingens bunkers, Gammelskov batteriet i august 1923.

  • Svært batteri
    Svært batteri