Straffefangegrave

 

Seksten grave med militære straffefanger. Tre af dem fra en lejr ca. 200 m syd for kirken, de øvrige fra en lejr i Øberg 2,5 km mod sydvest. Cementstene på gravene er af samme type som de fleste andre af de oprindelige sten på landsdelens soldatergrave fra verdenskrigen. De er formodentlig rejst af de tyske myndigheder før Genforeningen i 1920.

Straffefangerne var soldater, der på den ene eller anden måde havde forbrudt sig mod hærens reglement. Normalt blev de indsat i et af Tysklands mange fæstningsfængsler, men i efteråret 1916 blev det tilladt at bruge dem som arbejdskraft uden for fæstningerne. Ved bygningen af stillingen blev der indsat 32 kompagnier á 250 mand, som blev brugt til det mest slidsomme arbejde.

De levede under kummerlige forhold, arbejdede fra morgen til aften, og måtte dertil ofte gå flere timer til og fra arbejdsstedet. Kosten var langt fra tilstrækkelig, og disciplinen hård og straffene ofte vilkårlige. I alt kendes til 71 straffefangebegravelser, spredt på kirkegårdene langs med sikringsstillingen. De fleste på Løgumkloster kirkegård, men de blev sløjfet under Anden Verdenskrig og kun en mindre del af gravstenene er bevaret.

  • Straffefangegrave
    Straffefangegrave