Mindesmærke over de faldne

 

På kirkepladsen øst for Mariekirken står en fire meter høj sokkel med navnene på Sønderborgs 102 faldne. Den krones af en cenotaph – en tom en grav. Mindesmærket blev rejst i fællesskab af danske og tyske borgere, og man besluttede at undlade andre indskrifter end “1914-1918” på cenotaphen, samt navne og årstal for de faldne på soklen. Arkitekt Thomas Havning (1891-1976) tegnede mindesmærket, og det udhuggedes af stenhugger Iversen fra Sønderborg.  Afsløringen fandt sted den 20. maj 1923, og der blev talt på både dansk og tysk. Mindesmærket kostede 19.000 kr, hvoraf de 7.000 var blevet indsamlet og de resterende blev skænket af Sønderborg by. Den tomme grav er et klassisk motiv, og derfor umiddelbart neutralt. Udformningen minder dog meget om det britiske monument for nationens faldne, som rejstes i London kort efter krigens afslutning.

  • Mindesmærke over de faldne
    Mindesmærke over de faldne