Posteringsbunker

 

Lille mandskabsbunker med én indgang, der er skrå for at afskærme rummet mod granatsplinter. I loftet findes en skakt til et periskop. På rummets vægge ses tydeligt spor af forskallingsbrædder. De tappede ender viser, at man har brugt træ fra minerammer. De blev brugt ved udgravning af underjordiske dækningsrum, en type rum der kun var ganske få af i Sikringsstillingen.

Bunkeren er en såkaldt posteringsbunker, tiltænkt det mandskab, der havde vagttjeneste i forreste skyttegravslinje. Da sikringsstillingen blev anlagt, foreskrev reglementet, at første skyttegrav kun skulle besættes af det absolut nødvendige mandskab. Største delen af stillingens besætning skulle opholde sig i anden skyttegrav, hvor de store mandskabsbunkere derfor var placeret.

Forreste skyttegravslinje løb her langs Neder Jerstals nordlige bebyggelse, og blev 200 m mod vest skåret over af vådområdet omkring Gels Å. Anden skyttegravslinje løb ca. 100 m. mod syd midt i landsbyen. Der var ganske få bunkers i den umiddelbar nærhed, den nærmeste var og er et flankeringsrum 200 m mod øst. Umiddelbart vest for Gels Å lå posteringsrummene i forreste linje derimod tæt, ikke færre end ni rum på en lille kilometer. Formodentlig havde man i en kampsituation tænkt sig at udbygge Neder Jerstals huse til dækningsrum.

  • Posteringsbunker
    Posteringsbunker