Mikael Steffensens grav

 

Den faldne sønderjyde Mikael Steffensens grav med gravsten af billedhugger Niels Hansen Jacobsen (1861-1941), der også skabte mindesmærket for de faldne fra Gram. På forsiden af den råt tilhugne granitsten står den dødes navn, fødselsdato samt dødstidspunkt- og sted, under det ses et relief af en sammenbukket nøgen mandsskikkelse. På bagsiden en let tillempet strofe af digteren Chr. Kaalund (1818-1885) digt ”Den brudte Straale”.

Mikael Steffensen blev født i 1885 i Styding. Han blev uddannet til landbrugskandidat ved Landbohøjskolen i København og blev konsulent for Fælles-Landboforeningen i Sønderjylland. I slutningen af 1914 blev han indkaldt til tysk krigstjeneste og kom til vestfronten, hvor han faldt i april 1917 ved den franske by Arras. Som en af få faldne sønderjyder blev hans lig flyttet fra gravpladsen ved fronten til Sønderjylland. I ”Vestfronten 1918” har Jes Sarup givet en levende beskrivelse af afhentningen af liget. Steffensens breve fra fronten blev anvendt i to bogudgivelser, den ene – redigeret af den danske digter Valdemar Rørdam – solgte i et betydeligt oplag.

  • Mikael Steffensens grav
    Mikael Steffensens grav