Middelsvært batteri

 

Delvist sprængt batteri, der med sine seks kanoner var stillingens største. Fuldt udbygget bestod det af seks briske, fire ammunitionsrum, seks håndmagasiner og seks opholdsrum. Alle var udført i beton på nær kommandostationen, der var af bjælker og jernbaneskinner – og i to etager. I dag findes kun betonkonstruktioner fra to kanonstillinger.

Begge kanonstillinger har næsten identiske mandskabsrum konstrueret med bølgeblik og én dækket indgang. I det indre er der murede bænke og kroge til at hænge eller lægge udstyr på. Ved den sydligste stilling findes to håndmagasiner, umiddelbart nordvest for dem stod kanonen. Ved den nordligste er også bevaret to håndmagasin, og det nordligste er meget omhyggeligt pudset. Kanonen stod umiddelbart nord for dette.

Batteriet var udstyret med seks 12 cm kanoner indført i den tyske hær i 1880erne. Før krigsudbruddet var de for længst blevet henvist til fæstningsbrug, men blev i løbet af krigen sendt i felten. De havde en skudvidde på små 8 km og kunne affyre en granat på ca. 17 kg. hvert halve minut.

Batteriet lå 1 km bag skyttegravslinjen, lige syd for et stillingsfremspring ved Kalkenberg mellem Vedsted Sø og Vedbøl Sø. Det var orienteret mod nordvest med hovedskudretning mod Arnitlund og Vojens, og dækkede dermed den vestre flanke af stillingsfremspringet.

  • Middelsvært batteri
    Middelsvært batteri