MG-bunker

 

Mandskabsbunker til maskingeværbesætning med to udækkede indgange og skakt til periskop. Denne bunkertype har været meget udbredt i sikringsstillingen, men bunkeren her adskiller sig dog noget ved udenfor mandskabsrummet at have en niche til opbevaring af maskingeværet.

Maskingeværets seks mand store besætning kæmpede ikke fra selve bunkeren, men fra forberedte standpladser udenfor den. Nogen steder fandtes de til alle sider af bunkeren, men oftest var der kun en på hver side. I tilfælde af artilleribeskydning skulle besætningen søge sikkerhed i dækningsrummet, og først når det fjendtlige infanteri angreb, skulle de med deres maskingevær besætte en af standpladserne.

Bunkeren er orienteret med udgangene mod sydøst. Den lå i forreste skyttegrav, der her løb mod nordøst, men lige syd for bunkeren bøjede i næsten stik sydlig retning. Bunkeren indgik i vestlige side af et fremspring omkring Kalby Plantage. Fremspringet var sikringsstillingens stærkest udbyggede punkt mod vest. Ud mod Vesterhavet var der kun ganske få betonkonstruktioner, og de sidste 3 km ud imod Vesterhavsdiget var der ingen skyttegrav, men kun pigtråd.

  • MG-bunker
    MG-bunker