Marinestation

 

Som led i udbygningen af den tyske flåde i årene op til verdenskrigen anlagdes i Sønderborg en marinestation med en søartilleriskole. Selve marinestationen bestod af et kajanlæg og de to røde murstensbygninger, som ind til fornyligt fungerede som sergentskole. Den nordlige bygning  husede selve skibsartilleriskolen, og stod færdig i begyndelsen af 1907.

Den sydlige var kasernebygning for marinestationens faste mandskab, og var færdig sidst samme år. Øst for kasernen opførtes på Engelshøjsvej villaer til de højere officerer, og syd for byggedes der i Helgolandsgade og på Jomfrustien boliger til officerer og underofficerer. Endelig byggedes der også et garnisonslazaret, der blev taget i brug i 1911. En række af byens civile installationer og institutioner blev også udvidet, så de kunne dække den voldsomme vækst i byens befolkning, der steg fra 5.000 til 8.000 mennesker.

Efter Genforeningen rykkede det danske militær ind i den nordlige fløj, mens den sydlige frem til 1924 fungerede som skole for krigsinvalider. I 1926 rykkede sergentskolen ind, og med dens lukning i april 2014 er bygningernes militære historie forbi.

  • Marinestation
    Marinestation