Mandskabsbunker

 

Mandskabsbunker af halvdelingsstørrelse med to dækkede indgange og i loftet to skakter til periskoper. I væggene er bevaret en del kroge til ophængning af køjer, og i forbindelse med dem en række små vægnicher vel beregnet til soldaternes ejendele. Vægnicher er forholdsvis almindelige i sikringsstillingen, dog sjældent i så stort antal, men da overvejende i den vestligste del af stillingen. Flugtende med dørenes overkant findes 12 huller til indsættelse af bjælker, der skulle bærer en infanteri-banket. Her kunne infanteriet stå i dækning af bunkeren og beskyde området foran den.

En halvdeling bestod af fire grupper på hver otte mand og en gruppefører, altså i alt 36 mand. Hver gruppe bemandede som regel et afsnit på 8-10 meter skyttegrav. Den almindelige infanteri-soldat var bevæbnet med et gevær og håndgranater, de sidste var særligt egnede til nærkamp i skyttegravene.

Bunkeren er nordvendt og lå i tredje skyttegravslinje, der her et kort stykke gik stik øst-vest. Stillingen gjorde her et vinkelformet fremspring omkring Kalby Skov, der mod nord og vest var kraftigt udbygget. På den østlige flanke, hvor bunkeren lå, var der dog ingen bunkere i skyttegravene foran, men til hver side af den lå en flankeringsbunker, formodentlig bestykket med revolverkanon.

  • Mandskabsbunker
    Mandskabsbunker