Kystbatteri

 

Middelsvært kystbatteri med fire kanonstandpladser, ildlederbunker bestående af tre rum og et tilstødende mandskabsrum. I kystskråningen vest for bunkeren ligger en ammunitionsbunker, hvorfra ammunitionen kunne bringes frem til skytset af en skinnebane.

Observationsrummet har fem udsigtsprækker mod nord, syd og øst. I et nu tilmuret hul i den hvælvede loftshulning, sad et periskop. I revolutionsdagene i november 1918 blev det solgt af de tyske soldater til besætningen på den danske krydser Valkyrien. Indgangsrummet og et siderum har skydeskårer til nærforsvar. Mandskabsrummet er delvist nedgravet og består af en gang med tre hvælvede rum, i vestvæggen er indgang og tre vinduer. Kanonstandpladserne ligger nord og syd for bunkeren og er af beton. Pivoterne som kanonerne skulle dreje om, ses stadig i betonen.

Batteriet var udstyret med fire 10,5 cm skibskanoner, der var omgivet af jordvolde. Med en rækkevidde på ca. 10 km kunne de nå den fynske kyst. Dets hovedopgave at sikre gennemsejlingen og de tyske minefelter, og understøtte forpostbåde, som var stationeret i Årøsund. Der fandtes en observationspost på selve Årø, hvor der også var opstillet skyts.

Der blev efter krigen slået flere vinduer i ildlederbunkeren, der en overgang fungerede som iskiosk. I midten af 1990erne førtes bunkeren tilbage til sit oprindelige udseende, dog uden skydeskårenes jernskodder.

  • Kystbatteri
    Kystbatteri