To mindesmærker over de faldne

 

På Klosterkirkegården med udsigt over Haderslev Dam står to mindesmærker for de faldne i verdenskrigen, et dansk og et tysk. I 1922 var man ellers på tværs af nationale skel blevet enige om et  fælles monument, men fjernelsen og ødelæggelse af en mindesten over de faldne slesvig-holstenere 1848-51 fik tingene til at gå i hårdknude. Man kunne nu ikke længere blive enige om hverken  indskriftens sprog eller ordlyd. Det tyske monument består af en stele med de faldnes navne kronet med en tysk stålhjelm på en laurbærkrans, og er udført i treuchtlinger marmor. Den er lavet af den sydtyske billedhugger Hermann Blecker, og blev muliggjort af en donation fra den tyske  Arbeiterwohlfahrtsverein. Afsløringen fandt sted den 18. januar 1925, og både ved ceremonien på kirkegården og ved den efterfølgende gudstjeneste mindedes man de dansksindede krigsdeltagere. Oprindelige var der indhugget 173 navne på stenen, men i dag står på den gulmalede sten 211. Det danske mindesmærke består af en sekskanten granitsokkel med en stendysse på toppen med årstallene 1914-1918 på overliggeren. Navnene på 112 faldne står på stentavler på soklen og ved dens fod. Mindesmærket er tegnet af arkitekt Peter J. Gram og udført af stenhugger A. Petersen, mens digtet på forsiden er skrevet af forfatter og politifuldmægtig Erich Erichsen. Midlerne til mindesmærkets rejsning blev indsamlet i byen og det blev afsløret den 26. juni 1927. Den nationale modsætning afspejler sig tydelig i to monumenters udformning. Stendyssen er et lige så fast symbol i dansk national-romantik, som stålhjelmen og lauerbærkransen er det i tysk militærsymbolik.  

  • To mindesmærker over de faldne
    To mindesmærker over de faldne