Mindesmærke for de faldne

 

Mindesmærket står på en lille plads syd for Gram Kirkegård, og består af bronzefiguren “Sorgen” stående på en granitsokkel, der bærer et digt og navne på Grams Sogns 60 faldne. Det er udført af billedhugger Niels Hansen Jacobsen (1861-1941), der stammede fra Vejen og som fra 1914 havde atelier i Skibelund Krat, et nationalt samlingssted lige nord for den daværende dansk tyske-grænse. Han forfattede også soklens digt: “Ak Sorgen hun vandrer saa vide, i Tusind Hjem gik hun ind; tilbage hun gaar nu at finde i fjerne Lande de Grave med Kors over danske Mænd.” Af de 60 faldne kommer de 23 fra Gramby, 21 fra Kastrup, 9 fra Tiset, 3 fra Endrupskov og 4 fra Vester Lindet. Langt størstedelen mistede livet på vestfronten, nemlig 46. Bronzefiguren blev præsenteret i Gram allerede i 1918, men hele mindesmærket blev først afsløret og indviet den 6. juni 1924. Det kostede 6.000 kr., der var blevet bragt til veje ved en indsamling i sognet.

  • Mindesmærke for de faldne
    Mindesmærke for de faldne