Gasværket

 

Portnerhus og gasmesterbolig med værksted, samt blæsehal fra luftskibsbasens gasværk. Værket blev påbegyndt i slutningen af 1915, og blev i de følgende år løbende udvidet. Da det var fuldt udbygget havde det en daglig kapacitet på 10.000 m3 brint og lagerkapacitet på 33.000 m3. Gasværket lå ca. en halv kilometer fra de øvrige bygninger på basen, og var omgivet af en  2 m høj mur, hvis fundament stadig kan følges.

Brinten blev fremstillet ved at lade vanddamp reagere med opvarmet jernmasse, som spaltede vandmolekylerne ved at binde ilten og frigive brinten. Til at begynde med blev brinten bragt ud til hallerne med specielle jernbanevogne, senere også via en rørledning.

Brinten gav luftskibene deres opdrift. Det mindste af basens luftskibe af typen Parsefal rummede 13.600 m3 brint, mens basens største, zeppelineren L60, rummede ca 55.000  m3. Under flyvningen gik en del brint tabt pga. utætheder og fordi man lukkede brint ud for at trimme luftskibet. I zeppelinerne opbevaredes brinten i op til 18 adskilte celler, der var lavet af blindtarme fra køer og hængt op inden i luftskibets stofbetrukne aluminiumsskelet.

  • Gasværket
    Gasværket