Flankeringsbunker

 

Flankeringsbunker til maskingevær med to rum. Mandskabsrummet har skakt til periskop i loftet og midt i sydmuren et lys- og udluftningshul med skrå sider for at skærme mod granatsplinter. Loftet er upudset og består af metaldragere med indskudte brædder. Rummet har to dækkede indgange, hvoraf den ene også fører til skytsrummet.

I tilfælde af kamp ville bunkeren blive udstyret med et maskingevær, formodentlig det vandkølede MG08 i affutage. Det kunne skyde 3-400 skyd i minuttet, og med en rækkevidde på omkring 2.000 m uden problemer bestryge den nordøstlige tilfartsvej til Toftlund. Bunkeren lå i forreste skyttegravslinje, der her i hovedsagen løb langs med sydsiden af Toftlund Skov. Indgangene vender mod syd, mens skydeskårets hovedretning er nordøst. Grundvandet står højt i området og bunkeren er derfor delvist bygget over jorden, men var dengang som nu skjult af skoven. Området foran var så sumpet, at der mod sædvane kun var opstillet én række med pigtråd. Ved hjælp af et stemmeværk nordvest for Toftlund skov kunne området oversvømmes yderligere.

Efter krigen blev bunkerens tag en tid brugt som fundament for en dansepavillion i forbindelse med et traktørsted.

  • Flankeringsbunker
    Flankeringsbunker