Flankeringsbunker

 

Flankeringsbunker til revolverkanon med to rum. Mandskabsrummet har periskopskakt i loftet, der er af buet bølgeblik. Midt i sydmuren findes en firkant lysskakt og på hver side to runde udluftningshuller. Rummet har to dækkede indgange, hvoraf den ene også fører til skytsrummet. Skytsrummet er hævet over det øvrige niveau med to trin og dets skydeskår har kunnet lukkes med den jernplade, der endnu sidder under skydeskåret. I væggene på hver side af skydeskåret er et aftrækshul og i gulvhøjde en niche til opbevaring.

Revolverkanonen havde en kaliber på 37 mm, en skudhastighed på ca. 50 skud i minuttet og en rækkevidde på op til tre kilometer. Dens lade- og affyringsmekanisme blev drevet ved håndsving. Revolverkanonerne i sikringsstillingen stammede fra marinen, der havde udfaset dem længe før verdenskrigens udbrud.

Bunkerens mandskabsrum er orienteret med udgangene omtrent mod syd, mens revolverkanonens skydeskår peger næsten stik vest. Bunkeren lå ved anden skyttegravslinje og ligger et stykke nede af vestsiden på et bakkedrag, der hæver sig omkring 20 m over det flade landskab mod vest. Herfra kunne man bestryge området foran og bag de øst-vest løbende skyttegrave vest for bunkeren.

  • Flankeringsbunker
    Flankeringsbunker