Flankeringsbunker

 

Flankeringsbunker til maskingevær med en dækket indgang med skydeskår til nærforsvar. Bunkeren består af ét rum med otte par køjekroge. Midt i den østlige mur er et skydeskår til maskingeværet, syd derfor et observationshul, og nordligst en dobbeltsmiget lysskakt. Funktionen af den træbeklædte niche i loftet over skydeskåret er uvis. Måske skyldes det, at bunkerens udformning er tillempet fra en lavloftet bunker, hvor nichen gjorde det muligt at åbne maskingeværet ved ladefejl.

Bunkeren er som den eneste i sikringsstillingen ret nøje dateret. På indersiden af døroverliggeren er  i den våde puds ridset: ”XVI/X/1917”, dvs. 16/10/1917. Nedenunder står et navnetræk begyndende med G. Der optræder flere navne rundt omkring i bunkeren, nogle er ridset i pudsen, mens andre er skrevet med blyant og et enkelt med kridt.

Bunkeren ligger højt og synligt, og var derfor camoufleret som gravhøj. Den er orienteret omtrent mod sydøst, og lå mellem hovedlinjens første og anden skyttegravslinje. På grund af et lille knæk i den her omtrent øst-vestligt løbende stilling kunne bunkerens maskingevær mod øst bestryge området foran og mellem skyttegravene, der her løb på toppen af en 25 m høj skrænt.

  • Flankeringsbunker
    Flankeringsbunker