Flankeringsbunker

 

Flankeringsbunker til en revolverkanon på felt-affutage. Bunkeren består af to rum, et til kanonen og et til mandskabet. I skytsrummet er dels et skydeskår, dels en port så skytset nemt kunne fjernes fra bunkeren. Portens kraftige jerndøre er endnu bevaret, mens kun hængsler vidner om, at også skydeskåret har kunnet lukkes med en låge. Til venstre for skydeskåret er en aftrækskanal, og til højre forbinder en dør skytsrummet med mandskabsrummet, der har egen indgang og i loftet en skakt til et periskop.

Revolverkanonen havde en kaliber på 37 mm, en skudhastighed på 50 skud i minuttet og en rækkevidde på op til tre kilometer. Dens lade- og affyringsmekanisme blev drevet ved håndsving. Revolverkanonerne i sikringsstillingen stammede fra marinen, der havde udfaset dem længe før verdenskrigens udbrud.

Bunkeren ligger lige syd for Skikkild Bjerges højeste punkt i anden skyttegravslinje i den vestlige side af et fremspring nord for Arrild. Her slog stillingen, der løb omtrent stik nord-syd, et knæk i sydvestlig retning. Bunkeren er orienteret omtrent vestsydvest og har derfor kunnet bestryge området langs og foran skyttegraven sydvest for den.

  • Flankeringsbunker
    Flankeringsbunker