Mandskabsbunker

 

Bunker af halvdelingsstørrelse med to dækkede indgange og som noget udsædvanligt fire vinduesnicher med tremmer. Deres formål er uvist, men de to nabobunkere skal have været af samme konstruktion. Ved hver af de to døre er øskner, så de har kunnet spærres udefra.

Bunkeren er dog næppe tænkt som fængsel, men måske som depotrum, når stillingen ikke var bemandet. I en kampsituation har den formodentlig skulle bruges som mandskabsrum, og det er muligt at falsene omkring vinduerne har været tænkt til at fæstne metalskodder.

Bunkeren bærer som den eneste i sikringsstillingen navn. Midt på den er kvindenavnet “Elfriede” indridset i pudsen, og over hver dør årstallet “1917”. I bunkerens gulv kan man flere steder se aftryk af sømbeslåede tyske soldaterstøvler. Bunkeren lå i anden skyttegravslinje, der her løb i en sydvestlig retning, og udgjorde en del af den vestlige side af et fremspring ved Arrild.

Bunkeren er orienteret med indgangene omtrent mod syd. Forreste skyttegrav løb ca. 400 m. mod nordvest. Bunkeren blev tildækket mellem 1921 og 1923, og blev først frilagt igen julen 2010.  

  • Mandskabsbunker
    Mandskabsbunker