Mindesmærke over de faldne

 

På kirkegården vest for kirken er i en  lav stenmur opsat 66 marmorplader langs kanten af en bronzealderhøj, på hvis top står et middelalderligt klokketårn. Ved opgangen til højen er placeret en sten med indskriften: ”Minde for Egen Sogns Sønner, der faldt i Krigen 1914-1918”. Hver tavle bærer navnet på en af sognets faldne. Anlægget blev til efter ide fra arkitekt Dahl fra Flensborg, og blev udført af bygmester Brix efter bygmester Knudsens tegning. Marmorpladerne, som var indkøbt i Kiel, kostede ca. 10.000 mark, som var indsamlet før Genforeningen. Efterfølgende indsamledes 2.700 kr til de øvrige udgifter ved anlæggelsen af mindesmærket. Marmorpladerne afviger ikke fra almindelig datidig gravskik, men sat omkring to levn fra sognets fortid, indskrives de faldne i egnens årtusinder lange historie.

  • Mindesmærke over de faldne
    Mindesmærke over de faldne