Mindesmærke over de faldne

 

På Broagers kirkegård rejser sig en mindehøj, rundt om hvis fod i to rækker er opstillet 164 sten med navnene på de faldne. De fleste bærer ét navn, men enkelte har flere, idet familiemedlemmer står på samme sten. To sten har således navne på fire brødre, mens en anden har en far og to sønner, i alt er der 188 navne. Stenene stammer alle fra Broagerland og er grupperet efter de faldnes hjemsted, der er markeret langs højens kant med en sten for hver af Broagers ni landsbyer. På toppen af højen står en kampesten med indskriften: “Sten sat over Broager Land Sønner til Minde faldne i Krigen 1914-18”, omkring den plantedes ni egetræer, som dog ikke alle har overlevet frem til i dag. Kunstmaler Johan Thomas Skovgaard (1888-1977), der udhuggede mindestenene i Dybbøl og Varnæs, bistod ved planlægningen af anlægget. Det blev indviet den 19. november 1922 ved en mindehøjtidlighed i Broager Kirke, og finansieredes ved en indsamling i sognet, som alle husstande bidrog ti. Al jord- og stenkørsel foretaget gratis.

  • Mindesmærke over de faldne
    Mindesmærke over de faldne