Barakområdet

 

Et kedel- og badehus i tegl, samt fundamenterne fra basens mange forskellige bygninger. Det første man byggede på basen i efteråret 1914 var mandskabsbarakker. Da basen var fuldt udbygget, var den en hel lille by med plads til 600 mand. Den bestod ikke kun af barakker til mandskabet, men også af kontorbygninger, slagteri, vaskeri, telefoncentral, adskillige køkkener, spisesale for henholdsvis over- og underordnede, latriner, lazaretbygning, karantænebygning, værksteder, hestestalde og et cykelskur.

Udover kedel- og badehuset, der byggedes i 1915-6, ses også den såkaldte officersten, der var stillet op foran officerernes spisesal. Der findes flere billeder, hvor zeppelinofficerer poserer foran stenen, på hvilken der også findes nogle utydelige navnetræk.

Efter krigen blev en del af barakkerne solgt og brækket ned. Andre blev overtaget af militæret, der benyttede dem i den korte tid Tønder Garnison lå på Zeppelinbasen, og siden tog en del af dem med sig, da den flyttede ind til selve Tønder. Der er bevaret betydelige dele af barakkerne, og på Tønder Zeppelin Museum er opstillet flere sektioner.

  • Barakområdet
    Barakområdet