Svært batteri

 

Svært batteri bestående af to mandskabsrum og et dobbelt ammunitionsmagasin. Begge mandskabsrum har to indgange og til nærforsvar skydeskår med jernluger. Magasinet består af to rum med hver sin indgang. I det vestlige rum opbevaredes granaterne. Flere jernbjælker vidner om et bord og et spil, til brug når granaterne skulle håndteres ud og ind af den aflange luge. I det østlige rum opbevaredes krudtet. Alle indgange er dækkede og har indre to-delte jerndøre.

Mellem de to mandskabsbunkere findes en stor udgravning beregnet til en briskekanon. Ad et sidespor til jernbanen, der passerer lige vest for batteriet, kunne kanonen transporteres frem til udgravningen mellem de to jordvolde, der endnu fører frem til den. På dem opstilledes en medbragt portalkran, der hejste kanonen på plads. Der blev så vidt vides, aldrig opstillet skyts.

Batteriet ligger 9,5 km fra forreste linje, og hører til den østlige gruppe af svære batterier, der skulle beskyde den sønderjyske hovedfærdselsåre. Omtrent en kilometer nordvest for batteriet lå Rugbjerg batteriet og ca. 5 km mod øst Lerskov batteriet, begge bestykket en med 24 cm skibskanon med en rækkevidde på ca. 16 km.

Batteriet blev modsat de øvrige svære batterier ikke sprængt, da ejeren ønskede at bevare anlægget som et manende minde over verdenskrigen.

  • Svært batteri
    Svært batteri