Vi gør venligst opmærksom på, at oplysningerne i denne app er opdateret pr. 1. april 2018.

Databasen over de faldne sønderjyder er en søgbar version af en database, der blev udarbejdet i samarbejde mellem Museum Sønderjylland – Sønderborg Slot, Landsarkivet for Sønderjylland og en frivillig arbejdsgruppe bestående af ca. 13 slægtsforskere. Anledningen var renoveringen af den sønderjyske soldaterkirkegård i Braine i Frankrig, hvor der i 2013 blev opsat tavler med navne på de sønderjyske faldne.

I databasen er samlet oplysninger om de soldater, der er registreret som faldne i de lokale kirkebøger, på lokale mindesten og i civile døds-biregistre i de enkelte sognekommuner. Databasen indeholder derfor alle faldne soldater, der ved deres indkaldelse havde bopæl i Sønderjylland uanset herkomst, fødested, sindelag, religion eller politisk standpunkt.

Navnenes stavemåde varierer fra kilde til kilde – der er derfor sket en vis standardisering af efternavne med mange afarter, som f.eks. efternavnet ”Schmidt”, der også skrives: Schmit, Smed, Smidt og Smith. De sønderjyske stednavne er gengivet med nutidig dansk skrivemåde. Stednavn vedr. dødsstedet er gengivet således, som indtaster har læst det i kilden. Stavemåden kan derfor variere fra kilde til kilde og fra indtaster til indtaster.

Kommentarer og forespørgsler kan rettes til cand. phil. Hanne Cordes Christensen, der har været projektleder og koordinator for arbejdsgruppen.

Efterlad en kommentar